Kategoria: Matura w 2015

Zadanie MATURA 2015: Rozwiąż równanie (4sin²x – 1)sinx = cos²x – 3sin²x, dla x∈(-π,0) (p. rozszerzony)


Zadanie MATURA 2015: Jaka jest wartość wyrażenia sinα + sin (180º – α)? (p. rozszerzony)


Zadanie MATURA 2015: Przekształć wyrażenie: 3sin³αcosα + 3sinαcos³α (p. podstawowy)


Zadanie MATURA 2015: Oblicz wartość wyrażenia sin 120º – cos 30º (p. podstawowy)


Zadanie MATURA 2015: Kąt α jest ostry i sinα = 2/5. Ile wynosi cosα? (p. podstawowy)


Zadanie MATURA 2015: Drabinę o długości 4 metrów oparto o pionowy mur, a jej podstawę umieszczono w odległości 1,3 m od tego muru. W jakim przedziale znajduje się kąt α? (p. podstawowy)


Zadanie MATURA 2015: Rozwiąż równanie sin²2x – 4sin²x + 1 = 0 w przedziale <0, 2π> (p. rozszerzony)


Zadanie MATURA 2015: Ile rozwiązań w przedziale (0, 2π) ma równanie 2sinx + 3cosx = 6 (p. rozszerzony)


Zadanie MATURA 2015: Jeżeli 0º< α < 90º oraz tgα = 2sinα, to cosα = ? (p. podstawowy)