Kategoria: Matura w 2016

Zadanie MATURA 2016: Rozwiąż nierówność (2sinx – 3)(2sinx+1)>0 w przedziale x∈(0,2π). (p. rozszerzony)


Zadanie MATURA 2016: Kąt α jest ostry i sin α = 4/5. Jaka jest wartość wyrażenia sin α – cos α? (p. podstawowy)


Zadanie MATURA 2016: Oblicz wartość wyrażenia sin²75º – cos²75º (p. rozszerzony)


Zadanie MATURA 2016: Rozwiąż nierówność (2cosx – √3)/cos²x < 0 w przedziale <0, 2π> (p. rozszerzony)


Zadanie MATURA 2016: Kąt α jest ostry i (sinα + cosα)² = 3/2. Oblicz wartość wyrażenia sinαcosα. (p. podstawowy)


Zadanie MATURA 2016: Rozwiąż równanie -2cos²x + 3sinx + 3 = 0 w przedziale <0, 2π> (p. rozszerzony)


Zadanie MATURA 2016: Kąt α jest ostry i tgα = 2/3. Podaj wartość sinα. (p. podstawowy)