Kategoria: Matura – przed 2015

Zadanie MATURA 2010: Kąt α jest ostry i tgα = 5/12. Oblicz cosα.


Zadania MATURA 2010: Kąt α jest ostry i sinα = 3/4. Oblicz wartość wyrażenia: 2-cos²α (p. podstawowy)


Zadanie MATURA 2010: Wyznacz wszystkie rozwiązania równana 2cos²x – 5sinx-4 = 0 należące do przedziału <0, 2π> (p. rozszerzony)


Zadanie MATURA 2011: Rozwiąż równanie 2sin²x – 2sin²x cosx = 1-cosx w przedziale <0, 2π> (p. rozszerzony)


Zadanie MATURA 2011: Kąt α jest ostry i sinα/cosα + cosα/sinα = 2. Oblicz wartość wyrażenia sinα · cosα. (p. podstawowy)


Zadanie MATURA 2011: Oblicz wartość wyrażenia (sin²38º + cos²38º -1)/(sin²52º + cos²52º + 1). (p. podstawowy)


Zadanie MATURA 2011: Kąt α jest ostry i cosα = 5/13. Oblicz sinα i tgα. (p. podstawowy)


Zadanie MATURA 2013: Rozwiąż równanie cos2x + cosx+1 = 0 dla x∈<0, 2π> (p. rozszerzony)


Zadanie MATURA 2014: Jeżeli α jest kątem ostrym oraz tgα = 2/5 ile wynosi wartość wyrażenia (3cosα – 2sinα)/(sinα – 5cosα) (p. podstawowy)


Zadanie MATURA 2014: Rozwiąż równanie √3 cosx = 1 + sinx w przedziale <0,2π> (p. rozszerzony)


Zadania MATURA 2012: Kąt α jest taki, że cosα + sin α = 4/3. Oblicz wartość wyrażenia Ιcos α – sin αΙ (p. rozszerzony)


Zadania MATURA 2012: Oblicz tg30º – sin30º (p. podstawowy)


Zadanie MATURA 2012: Rozwiąż równanie cos2x + 2 = 3cosx (p. rozszerzony)


Zadanie MATURA 2012: Uzasadnij, że jeżeli α jest kątem ostrym to (sin²α)² + cos²α = sin²α + (cos²α)² (p. podstawowy)


Zadanie MATURA 2012: Krótszy bok prostokąta ma długość 6. Kąt między przekątną prostokąta i dłuższym bokiem ma miarę 30º. Jaką długość ma dłuższy bok prostokąta? (p. podstawowy)


Zadanie MATURA 2012: Kąt α jest ostry i tg α = 1. Jaka jest miara kąta α? (p. podstawowy)


Zadanie MATURA 2012: W trójkącie prostokątnym dane są długości boków (zobacz rysunek). Oblicz sinα i cosα. (p. podstawowy)


Zadania MATURA 2012: Kąt α jest ostry i sinα = 7/13. Ile wynosi tgα? (p.podstawowy)