Kategoria: Poziom rozszerzony

Zadanie MATURA 2010: Wyznacz wszystkie rozwiązania równana 2cos²x – 5sinx-4 = 0 należące do przedziału <0, 2π> (p. rozszerzony)


Zadanie MATURA 2011: Rozwiąż równanie 2sin²x – 2sin²x cosx = 1-cosx w przedziale <0, 2π> (p. rozszerzony)


Zadanie MATURA 2013: Rozwiąż równanie cos2x + cosx+1 = 0 dla x∈<0, 2π> (p. rozszerzony)


Zadanie MATURA 2014: Rozwiąż równanie √3 cosx = 1 + sinx w przedziale <0,2π> (p. rozszerzony)


Zadania MATURA 2012: Kąt α jest taki, że cosα + sin α = 4/3. Oblicz wartość wyrażenia Ιcos α – sin αΙ (p. rozszerzony)


Zadanie MATURA 2012: Rozwiąż równanie cos2x + 2 = 3cosx (p. rozszerzony)