Kategoria: Matura w 2017

Zadanie MATURA 2017: Rozwiąż równanie cos2x+3cosx =-2 w przedziale <0,2π> (p. rozszerzony)


Zadanie MATURA 2017: Podaj wartość jednej z pozostałych funkcji trygonometrycznych jeśli m=sin 50° (p. podstawowy)