Kategoria: Zadania maturalne

Zadanie MATURA 2015: Kąt α jest ostry i sinα = 2/5. Ile wynosi cosα? (p. podstawowy)


Zadanie MATURA 2015: Drabinę o długości 4 metrów oparto o pionowy mur, a jej podstawę umieszczono w odległości 1,3 m od tego muru. W jakim przedziale znajduje się kąt α? (p. podstawowy)


Zadanie MATURA 2015: Rozwiąż równanie sin²2x – 4sin²x + 1 = 0 w przedziale <0, 2π> (p. rozszerzony)


Zadanie MATURA 2015: Ile rozwiązań w przedziale (0, 2π) ma równanie 2sinx + 3cosx = 6 (p. rozszerzony)


Zadanie MATURA 2015: Jeżeli 0º< α < 90º oraz tgα = 2sinα, to cosα = ? (p. podstawowy)


Zadanie MATURA 2016: Rozwiąż nierówność (2cosx – √3)/cos²x < 0 w przedziale <0, 2π> (p. rozszerzony)


Zadanie MATURA 2016: Kąt α jest ostry i (sinα + cosα)² = 3/2. Oblicz wartość wyrażenia sinαcosα. (p. podstawowy)


Zadanie MATURA 2016: Rozwiąż równanie -2cos²x + 3sinx + 3 = 0 w przedziale <0, 2π> (p. rozszerzony)


Zadanie MATURA 2016: Kąt α jest ostry i tgα = 2/3. Podaj wartość sinα. (p. podstawowy)