Kategoria: Zadania z matur próbnych

Zadanie MATURA PRÓBNA: Oblicz tg15° + 1/tg15° (p. rozszerzony)


Zadanie MATURA PRÓBNA: Kąt α jest ostry i cos²α – sin²α = 1/2. W jakim przedziale mieści się miara kata α? (p. podstawowy)


Zadanie MATURA PRÓBNA: W trójkącie prostokątnym, kąty mają miary α i β a długość przeciwprostokątnej wynosi 10 cm. Ile wynosi tgα jeżeli sinα + sinβ = 7/5 a sinα – sinβ = 1/5 ? (p. podstawowy)