Kategoria: Teoria i wzory

Funkcje trygonometryczne kąta ostrego w trójkącie prostokątnym


Związki między funkcjami trygonometrycznymi – WZORY


Własności funkcji trygonometrycznych – WYKRESY


Funkcje trygonometryczne dowolnego kąta i wzory redukcyjne


Miara łukowa kąta