Kategoria: 4. Nierówności trygonometryczne

Zadanie MATURA 2016: Rozwiąż nierówność (2sinx – 3)(2sinx+1)>0 w przedziale x∈(0,2π). (p. rozszerzony)


Zadanie MATURA 2016: Rozwiąż nierówność (2cosx – √3)/cos²x < 0 w przedziale <0, 2π> (p. rozszerzony)


Zadanie 4.3 Rozwiąż nierówność 2cos2x ≥ √3


Zadanie 4.2 Rozwiąż nierówność tgx ≤ -√3/3, w przedziale <-π/2, π/2)


Zadanie 4.1 Rozwiąż nierówność sinx – √3/2 < 0 w przedziale <0, 2π>