Kategoria: Zadania różne

Zadanie MATURA 2015: Kąt α jest ostry i sinα = 2/5. Ile wynosi cosα? (p. podstawowy)


Zadanie MATURA 2015: Drabinę o długości 4 metrów oparto o pionowy mur, a jej podstawę umieszczono w odległości 1,3 m od tego muru. W jakim przedziale znajduje się kąt α? (p. podstawowy)


Zadanie MATURA 2015: Rozwiąż równanie sin²2x – 4sin²x + 1 = 0 w przedziale <0, 2π> (p. rozszerzony)


Zadanie MATURA 2015: Ile rozwiązań w przedziale (0, 2π) ma równanie 2sinx + 3cosx = 6 (p. rozszerzony)


Zadanie MATURA 2015: Jeżeli 0º< α < 90º oraz tgα = 2sinα, to cosα = ? (p. podstawowy)


Zadanie MATURA 2016: Rozwiąż nierówność (2cosx – √3)/cos²x < 0 w przedziale <0, 2π> (p. rozszerzony)


Zadanie MATURA 2016: Kąt α jest ostry i (sinα + cosα)² = 3/2. Oblicz wartość wyrażenia sinαcosα. (p. podstawowy)


Zadanie MATURA 2016: Rozwiąż równanie -2cos²x + 3sinx + 3 = 0 w przedziale <0, 2π> (p. rozszerzony)


Zadanie 4.3 Rozwiąż nierówność 2cos2x ≥ √3


Zadanie 4.2 Rozwiąż nierówność tgx ≤ -√3/3, w przedziale <-π/2, π/2)


Zadanie 4.1 Rozwiąż nierówność sinx – √3/2 < 0 w przedziale <0, 2π>


Zadanie MATURA 2016: Kąt α jest ostry i tgα = 2/3. Podaj wartość sinα. (p. podstawowy)


Zadanie 3.5 Rozwiąż równanie 7sinx – 6cos²x = -1


Zadanie 3.4 Rozwiąż równanie 4cos²x – 6cosx = 4


Zadanie 3.3 Rozwiąż równanie sin(2x – 4π/3) =-√3/2


Zadanie 3.2 Rozwiąż równianie cos 6x = √3/2


Zadanie 3.1 Rozwiąż równianie sin 3x = 0


Zadanie 2.4 – Zamień kąt -5π/2 na kąt wyrażony w stopniach


Zadanie nr 2.3 – Zamień 7π/12 na kąt wyrażony w stopniach


Zadanie nr 2.2 – zamień kąt 900 stopni na radiany


Zadanie nr 2.1 – Zamień kąt 150 stopni na radiany


Zadanie 1.5 – rozwiąż trójkąt prostokątny, w którym kąt α = 60° a przeciwprostokątna c = 13


Zadanie 1.4 – rozwiąż trójkąt prostokątny, w którym kąt α = 30° a przyprostokątna a = 8


Zadanie 1.3 – kąt α jest kątem ostrym i tgα = 1/2, podaj pozostałe wartości kątów.


Zadanie 1.2 – kąt α jest kątem ostrym i cos α = √2/2.


Zadanie 1.1 – kąt α jest kątem ostrym i sin α = 3/5. Podaj pozostałe wartości kątów