Kategoria: 1. Funkcje trygonometryczne kąta ostrego i rozwartego

Zadanie MATURA 2017: Podaj wartość jednej z pozostałych funkcji trygonometrycznych jeśli m=sin 50° (p. podstawowy)


Zadanie MATURA 2010: Kąt α jest ostry i tgα = 5/12. Oblicz cosα.


Zadanie MATURA PRÓBNA: Oblicz tg15° + 1/tg15° (p. rozszerzony)


Zadanie MATURA PRÓBNA: Kąt α jest ostry i cos²α – sin²α = 1/2. W jakim przedziale mieści się miara kata α? (p. podstawowy)


Zadanie MATURA PRÓBNA: W trójkącie prostokątnym, kąty mają miary α i β a długość przeciwprostokątnej wynosi 10 cm. Ile wynosi tgα jeżeli sinα + sinβ = 7/5 a sinα – sinβ = 1/5 ? (p. podstawowy)


Zadania MATURA 2010: Kąt α jest ostry i sinα = 3/4. Oblicz wartość wyrażenia: 2-cos²α (p. podstawowy)


Zadanie MATURA 2011: Kąt α jest ostry i sinα/cosα + cosα/sinα = 2. Oblicz wartość wyrażenia sinα · cosα. (p. podstawowy)


Zadanie MATURA 2011: Oblicz wartość wyrażenia (sin²38º + cos²38º -1)/(sin²52º + cos²52º + 1). (p. podstawowy)


Zadanie MATURA 2011: Kąt α jest ostry i cosα = 5/13. Oblicz sinα i tgα. (p. podstawowy)


Zadanie MATURA 2014: Jeżeli α jest kątem ostrym oraz tgα = 2/5 ile wynosi wartość wyrażenia (3cosα – 2sinα)/(sinα – 5cosα) (p. podstawowy)


Zadanie MATURA 2015: Jaka jest wartość wyrażenia sinα + sin (180º – α)? (p. rozszerzony)


Zadanie MATURA 2015: Oblicz wartość wyrażenia sin 120º – cos 30º (p. podstawowy)


Zadanie MATURA 2016: Kąt α jest ostry i sin α = 4/5. Jaka jest wartość wyrażenia sin α – cos α? (p. podstawowy)


Zadanie MATURA 2016: Oblicz wartość wyrażenia sin²75º – cos²75º (p. rozszerzony)


Zadania MATURA 2012: Kąt α jest taki, że cosα + sin α = 4/3. Oblicz wartość wyrażenia Ιcos α – sin αΙ (p. rozszerzony)


Zadania MATURA 2012: Oblicz tg30º – sin30º (p. podstawowy)


Zadanie MATURA 2012: Krótszy bok prostokąta ma długość 6. Kąt między przekątną prostokąta i dłuższym bokiem ma miarę 30º. Jaką długość ma dłuższy bok prostokąta? (p. podstawowy)


Zadanie MATURA 2012: Kąt α jest ostry i tg α = 1. Jaka jest miara kąta α? (p. podstawowy)


Zadanie MATURA 2012: W trójkącie prostokątnym dane są długości boków (zobacz rysunek). Oblicz sinα i cosα. (p. podstawowy)


Zadania MATURA 2012: Kąt α jest ostry i sinα = 7/13. Ile wynosi tgα? (p.podstawowy)


Zadanie MATURA 2015: Kąt α jest ostry i sinα = 2/5. Ile wynosi cosα? (p. podstawowy)


Zadanie MATURA 2015: Drabinę o długości 4 metrów oparto o pionowy mur, a jej podstawę umieszczono w odległości 1,3 m od tego muru. W jakim przedziale znajduje się kąt α? (p. podstawowy)


Zadanie MATURA 2015: Jeżeli 0º< α < 90º oraz tgα = 2sinα, to cosα = ? (p. podstawowy)


Zadanie MATURA 2016: Kąt α jest ostry i (sinα + cosα)² = 3/2. Oblicz wartość wyrażenia sinαcosα. (p. podstawowy)


Zadanie MATURA 2016: Kąt α jest ostry i tgα = 2/3. Podaj wartość sinα. (p. podstawowy)


Zadanie 1.5 – rozwiąż trójkąt prostokątny, w którym kąt α = 60° a przeciwprostokątna c = 13


Zadanie 1.4 – rozwiąż trójkąt prostokątny, w którym kąt α = 30° a przyprostokątna a = 8


Zadanie 1.3 – kąt α jest kątem ostrym i tgα = 1/2, podaj pozostałe wartości kątów.


Zadanie 1.2 – kąt α jest kątem ostrym i cos α = √2/2.


Zadanie 1.1 – kąt α jest kątem ostrym i sin α = 3/5. Podaj pozostałe wartości kątów