Kategoria: 3. Równania trygonometryczne

Zadanie MATURA 2017: Rozwiąż równanie cos2x+3cosx =-2 w przedziale <0,2π> (p. rozszerzony)


Zadanie MATURA 2010: Wyznacz wszystkie rozwiązania równana 2cos²x – 5sinx-4 = 0 należące do przedziału <0, 2π> (p. rozszerzony)


Zadanie MATURA 2011: Rozwiąż równanie 2sin²x – 2sin²x cosx = 1-cosx w przedziale <0, 2π> (p. rozszerzony)


Zadanie MATURA 2013: Rozwiąż równanie cos2x + cosx+1 = 0 dla x∈<0, 2π> (p. rozszerzony)


Zadanie MATURA 2015: Rozwiąż równanie (4sin²x – 1)sinx = cos²x – 3sin²x, dla x∈(-π,0) (p. rozszerzony)


Zadanie MATURA 2014: Rozwiąż równanie √3 cosx = 1 + sinx w przedziale <0,2π> (p. rozszerzony)


Zadanie MATURA 2012: Rozwiąż równanie cos2x + 2 = 3cosx (p. rozszerzony)


Zadanie MATURA 2015: Rozwiąż równanie sin²2x – 4sin²x + 1 = 0 w przedziale <0, 2π> (p. rozszerzony)


Zadanie MATURA 2015: Ile rozwiązań w przedziale (0, 2π) ma równanie 2sinx + 3cosx = 6 (p. rozszerzony)


Zadanie MATURA 2016: Rozwiąż równanie -2cos²x + 3sinx + 3 = 0 w przedziale <0, 2π> (p. rozszerzony)


Zadanie 3.5 Rozwiąż równanie 7sinx – 6cos²x = -1


Zadanie 3.4 Rozwiąż równanie 4cos²x – 6cosx = 4


Zadanie 3.3 Rozwiąż równanie sin(2x – 4π/3) =-√3/2


Zadanie 3.2 Rozwiąż równianie cos 6x = √3/2


Zadanie 3.1 Rozwiąż równianie sin 3x = 0