Kategoria: 5. Tożsamości trygonometryczne

Zadanie 5.1: Uzasadnij, że jeżeli α jest kątem ostrym to tgα + 1/ tgα = 2/sin2α


Zadanie MATURA 2012: Uzasadnij, że jeżeli α jest kątem ostrym to (sin²α)² + cos²α = sin²α + (cos²α)² (p. podstawowy)