Zadania MATURA 2010: Kąt α jest ostry i sinα = 3/4. Oblicz wartość wyrażenia: 2-cos²α (p. podstawowy)

 

Teoria potrzebna do zadania:

 

$$ sin^2 \alpha + cos^2 \alpha = 1, \textrm{ dla } \alpha∈R \textrm{ (tzw jedynka trygonometryczna)}$$

 

Zadanie:

Zadanie: Kąt α jest ostry i

$$ sin \alpha = \frac 34 $$

Wartość wyrażenia 2-cos²α jest równa

$$ \textrm{A. }\frac {25}{16} \textrm{,      B. } \frac 32 \textrm{,      C. } \frac{17}{16} \textrm{,      D. } \frac{31}{16} $$

 

Rozwiązanie

Przekształcamy zadane wyrażenie korzystając z wzoru na jedynkę trygonometryczną

$$ 2 – \underbrace{cos^2}_{1 – sin^2 \alpha} \alpha = 2- (1- sin^2 \alpha) = 2- 1+ sin^2 \alpha = 1+ sin^2 \alpha $$

Podstawiamy sinα = 3/4

$$ 1+ sin^2 \alpha  = 1 + (\frac 34)^2 = \frac{16}{16} + \frac{9}{16} = \frac{25}{16}$$

I mamy obliczoną wartość wyrażenia o które pytają nas w zadaniu:

$$ 2 – cos^2 \alpha = \frac{25}{16} $$

Prawidłową odpowiedzią jest zatem odpowiedź A

To już koniec zadania. Zadanie to pojawiło się na egzaminie maturalnym w maju 2010 – poziom podstawowy.