Zadania MATURA 2012: Oblicz tg30º – sin30º (p. podstawowy)

 

Teoria potrzebna do zadania:

Wartości funkcji trygonometrycznych dla 0º, 30º, 45º, 60º, 90º

 

stopnie 30º 45º 60º 90º
sin α 0 1/2 √2/2 √3/2 1
tg α 0 √3/3 1 √3 nieokreślony

Zadanie:

Zadanie: Liczba tg 30º – sin 30º jest równa

$$ \textrm{A. } \sqrt{3}-1 \textrm{,      B. } -\frac{\sqrt{3}}6 \textrm{,      C. } \frac{\sqrt{3}-1}6 \textrm{,      D. } \frac{2 \sqrt{3}-3}6 $$

 

Rozwiązanie:

To zadanie wymaga od nas jedynie umiejętności czytania tablic matematycznych.

Zaglądamy i odczytujemy, że tg 30º = √3/3 a sin 30º = 1/2

Obliczmy wyrażenie:

$$ \textrm{ tg30º -sin 30º =} \frac{\sqrt3}3 – \frac 12 = \frac{2 \sqrt{3}} 6 – \frac 36 = \frac{2 \sqrt{3}-3}6$$

Prawidłową odpowiedzią jest zatem odpowiedź D

$$ \textrm{ tg30º -sin 30º =}  \frac{2 \sqrt{3}-3}6$$

To już koniec zadania. Zadanie to pojawiło się na egzaminie maturalnym w roku 2012 (poziom podstawowy)