Zadanie MATURA PRÓBNA: W trójkącie prostokątnym, kąty mają miary α i β a długość przeciwprostokątnej wynosi 10 cm. Ile wynosi tgα jeżeli sinα + sinβ = 7/5 a sinα – sinβ = 1/5 ? (p. podstawowy)

 

Teoria potrzebna do zadania:

trojkat prostokatny ogolny

$$ \text{sin α=}\frac{\mathrm a}{\mathrm c}\left(\mathrm{inaczej}\;\sin\;\mathrm\alpha\;=\frac{\mathrm{przyprostokątna}\;\mathrm{na}\;\mathrm{przeciw}\;\mathrm{kata}\;\mathrm\alpha}{\mathrm{przeciwprostokątna}}\right)$$

$$ \text{cos α=}\frac{\mathrm b}{\mathrm c}\left(\mathrm{inaczej}\;\cos\;\mathrm\alpha\;=\frac{\mathrm{przyprostokątna}\;\mathrm{przy}\;\mathrm{kącie}\;\mathrm\alpha}{\mathrm{przeciwprostokątna}}\right) $$

$$ \text{tg α=}\frac{\mathrm a}{\mathrm b}\left(\mathrm{inaczej}\;tg\;\mathrm\alpha\;=\frac{\mathrm{przyprostokątna }\;\mathrm{na}\;\mathrm{przeciw}\;\mathrm{kąta}\;\mathrm\alpha}{\mathrm{przyprostokątna}\;\mathrm{przy}\;\mathrm{kącie}\;\mathrm\alpha}\right) $$

$$ \text{ctg α=}\frac{\mathrm b}{\mathrm a}\left(\mathrm{inaczej}\;ctg\;\mathrm\alpha\;=\frac{\mathrm{przyprostokątna }\;\mathrm{przy}\;\mathrm{kącie}\;\mathrm\alpha}{\mathrm{przyprostokątna}\;\mathrm{na}\;\mathrm{przeciw}\;\mathrm{kąta}\;\mathrm\alpha}\right) $$

 

Nie przywiązuj się do literek – zapamiętaj gdzie leżą poszukiwane wartości bo oznaczenia mogą się zmienić.

 

$$\textrm{tgα = } \frac{\textrm{sinα}}{\textrm{cosα}}$$

Zadanie:

Zadanie: W trójkącie prostokątnym, kąty mają miary α i β a długość przeciwprostokątnej wynosi 10 cm.

Ponadto 

$$ sin\alpha + sin\beta = \frac 75 $$

$$ sin\alpha – sin\beta = \frac 15 $$

Wówczas:

$$ \textrm{A. } tg\alpha = \frac52 \textrm{,      B. } tg\alpha = \frac 34 \textrm{,      C. } tg\alpha = \frac35 \textrm{,      D. }tg\alpha =\frac 43 $$

 

Rozwiązanie:

Przyjrzyjmy się najpierw naszym warunkom:

$$ sin\alpha + sin\beta = \frac 75 $$

$$ sin\alpha – sin\beta = \frac 15 $$

Dodajmy je do siebie stronami

$$ sin\alpha + sin\beta = \frac 75 $$

$$ \underline{ sin\alpha – sin\beta = \frac 15}_{\textrm{+}} $$

$$ sin\alpha + sin\beta + sin\alpha – sin\beta = \frac 75 + \frac 15 $$

$$ 2sin\alpha = \frac 85  \textrm{  /: 2}$$

$$ sin\alpha = \frac 85 * \frac 12$$

$$ sin\alpha = \frac 8 {10} $$

Pamiętajmy, że

$$ \text{sin α=}\frac{\mathrm a}{\mathrm c}\left(\mathrm{inaczej}\;\sin\;\mathrm\alpha\;=\frac{\mathrm{przyprostokątna}\;\mathrm{na}\;\mathrm{przeciw}\;\mathrm{kata}\;\mathrm\alpha}{\mathrm{przeciwprostokątna}}\right)$$

Skoro długość przeciwprostokątnej znamy i wynosi ona 10 to długość przyprostokątnej leżącej na przeciwko kąta α musi być równa 8. Długość drugiej przyprostokątnej obliczymy z twierdzenia Paitagorasa.

trojkat probna

82+b2 = 102

b2 = 102 – 82

b2= 100-64

b2 = 36

b=6

Mamy już wszystkie wartości boków: a=8, b=6, c=10.

Wystarczy podstawić do wzoru:
$$ \text{tg α=}\frac{\mathrm a}{\mathrm b}\left(\mathrm{inaczej}\;tg\;\mathrm\alpha\;=\frac{\mathrm{przyprostokątna }\;\mathrm{na}\;\mathrm{przeciw}\;\mathrm{kąta}\;\mathrm\alpha}{\mathrm{przyprostokątna}\;\mathrm{przy}\;\mathrm{kącie}\;\mathrm\alpha}\right) $$

$$ \text{tg α=} \frac ab = \frac 86 = \frac 43 $$
Prawidłową odpowiedzią jest zatem odpowiedź D

$$ tg\alpha =\frac 43 $$

To już koniec zadania. Podobne zadanie  pojawiło się na próbnej maturze w roku 2016 (poziom podstawowy)