Zadanie MATURA PRÓBNA: Kąt α jest ostry i cos²α – sin²α = 1/2. W jakim przedziale mieści się miara kata α? (p. podstawowy)

²

Teoria potrzebna do zadania:

 

Wzór na jedynkę trygonometryczną:

$$sin^2 \alpha + cos^2 \alpha = 1, \textrm{ dla α∈R} $$

Z wzoru na jedynkę trygonometryczną wynika, że sin²α = 1 – cos²α oraz cos²α = 1 – sin²α

Wartości funkcji trygonometrycznych dla 0º, 30º, 45º, 60º,  90º

 

stopnie 30º 45º 60º 90º
sin α 0 1/2 √2/2 √3/2 1

Zadanie:

Zadanie: Kąt α jest ostry i

$$cos^2 \alpha – sin^2 \alpha = \frac 12 $$

Wówczas:

$$ \textrm{A. } 0º <\alpha < 15º \textrm{,      B. } 16º < \alpha < 40º \textrm{,      C. } 41º < \alpha < 65º \textrm{,      D. } 66º <\alpha > 90º $$

 

Rozwiązanie:

$$cos^2 \alpha – sin^2 \alpha = \frac 12 $$
Korzystamy z wzoru na jedynkę trygonometryczną
$$ \underbrace{cos^2 \alpha }_{1-sin^2 \alpha} – sin^2 \alpha = \frac 12 $$

$$ 1-sin^2 \alpha – sin^2 \alpha = \frac 12 $$

$$ 1- 2sin^2 \alpha = \frac 12 $$

 $$ – 2sin^2 \alpha = \frac 12 -1 \textrm{  \: -2}$$

$$ sin^2 \alpha = \frac 14 $$

 $$ sin \alpha = \frac 12 $$

 Z tablic matematycznych odczytujemy, że sin α = 1/2 dla α = 30°

Prawidłową odpowiedzią jest zatem odpowiedź B

To już koniec zadania. Podobne zadanie pojawiło się na próbnej maturze w roku 2016 (poziom podstawowy)