Zadanie MATURA PRÓBNA: Oblicz tg15° + 1/tg15° (p. rozszerzony)

 

Teoria potrzebna do zadania:

Wzór na jedynkę trygonometryczną: sin²α + cos²α = 1

Z wzoru na jedynkę trygonometryczną wynika, że sin²α = 1 – cos²α oraz cos²α = 1 – sin²α

Pozostałe wzory:

$$ tg \alpha = \frac {sin \alpha}{cos \alpha} $$

$$ sin 2 \alpha = 2 sin \alpha cos \alpha $$

 

Zadanie:

Zadanie: Liczba

$$tg15°+ \frac{1}{tg 15°} $$

Jest równa

$$ \textrm{A. } \frac 12 \textrm{,      B. } 4 \textrm{,      C. } \frac{\sqrt{3}}{2} \textrm{,      D.} \frac{\sqrt{2}}{2} $$

 

Rozwiązanie

Zakładamy oczywiście, że nie mamy możliwości odczytania z tablic matematycznych tg 15°

Przekształćmy najpierw  podane wyrażenie.

$$ tg 15º + \frac{1}{tg 15º} = $$

$$ = \frac {sin15º}{cos15º} + \frac{1}{ \frac {sin 15º}{cos 15º}} = $$

$$ = \frac {sin 15º}{cos15º} + \frac {cos 15º}{sin 15º} = $$

$$ = \frac {sin15º * sin 15º}{cos 15º * sin 15º} + \frac {cos 15º * cos 15º}{sin15º *cos 15º} = $$

$$ = \frac {sin^2 15º + cos^2 15º}{sin 15º *cos 15º} = $$

$$ = \frac {1}{sin 15º *cos 15º} = $$

$$ = \frac {1*2}{sin15º *cos 15º*2} = $$

$$ = \frac {2}{2 sin15º *cos 15º} = $$

$$ = \frac {2}{ sin 2 * 15º } = $$

$$ = \frac {2}{ sin 30º } = $$

$$ = \frac {2}{ \frac 12 } = $$

$$ = 2*{ \frac 21 } = 4 $$

Kolejność działań w przedstawionym powyżej rozwiązaniu:

 • wychodzimy od lewej strony
 • zamieniamy tgα na sinα/cosα
 • pamiętając, że dzielenie to odwrotna mnożenia zapisujemy inaczej drugi ułamek
 • sprowadzamy do wspólnego mianownika
 • porządkujemy
 • korzystamy z jedynki trygonometrycznej i w liczniku wpisujemy 1
 • mnożymy licznik i mianownik przez 2
 • porządkujemy
 • korzystamy z wzoru na sinus kąta podwojonego
 • porządkujemy
 • odczytujemy z tablic matematycznych wartość sin 30°
 • pamiętając, że dzielenie to odwrotna mnożenia zapisujemy inaczej drugi ułamek

Zatem prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź B.

Podobne zadanie pojawiło się na maturze próbnej w roku 2016 (p. rozszerzony)