Zadanie nr 2.1 – Zamień kąt 150 stopni na radiany

 

Teoria potrzebna do zadania:

 

α – miara kąta w radianach

αo – miara kąta w stopniach

$$α = \frac{αºπ}{180}$$
$$α° = \frac{α*180}{π}$$
Zadanie:

Zadanie: Zamień kąt 150o na radiany

 

Rozwiązanie

Podstawiamy podany kąt do wzoru

$$α = \frac{αºπ}{180} $$ gdzie α°=150

$$α = \frac{150π}{180} $$

Skracamy 180 i 150 przez 30 i mamy:

$$α = \frac{150π}{180} = \frac{5π}{6}  $$

Zatem 150O to  $$ \frac{5π}{6}$$