Zadanie nr 2.3 – Zamień 7π/12 na kąt wyrażony w stopniach

 

Teoria potrzebna do zadania:

 

α – miara kąta w radianach

αo – miara kąta w stopniach

$$α = \frac{αºπ}{180}$$
$$α° = \frac{α*180}{π}$$
Zadanie:

Zadanie: Zadanie: Zamień $$ \frac{7π}{12}$$ na kąt wyrażony w stopniach

 

Rozwiązanie

Podstawiamy podany kąt do wzoru

$$α° = \frac{α*180}{π}$$ gdzie $$α=\frac{7π}{12}$$

$$α° = \frac{\frac{7π}{12}*180}{π}$$

Skracamy 12 i 180 przez 12 i mamy:

$$α° = \frac{7π*15}{π}$$

Skracamy π i mnożymy 7*15

$$α° = 105°$$