Zadanie 2.4 – Zamień kąt -5π/2 na kąt wyrażony w stopniach

 

Teoria potrzebna do zadania:

 

α – miara kąta w radianach

αo – miara kąta w stopniach

$$α = \frac{αºπ}{180}$$
$$α° = \frac{α*180}{π}$$
Zadanie:

Zadanie: Zadanie: Zamień $$\frac{-5π}{2}$$ na kąt wyrażony w stopniach

 

Rozwiązanie

Podstawiamy podany kąt do wzoru

$$α° = \frac{α*180}{π}$$ gdzie $$α=\frac{-5π}{2}$$

$$α° = \frac{\frac{-5π}{2}*180}{π}$$

Skracamy 2 i 180 przez 2 i mamy:

$$α° = \frac{-5π*90}{π}$$

Skracamy π i mnożymy -5*90

$$α° = -450°$$