Zadanie 5.1: Uzasadnij, że jeżeli α jest kątem ostrym to tgα + 1/ tgα = 2/sin2α

 

Teoria potrzebna do zadania:

Wzór na jedynkę trygonometryczną: sin²α + cos²α = 1

Z wzoru na jedynkę trygonometryczną wynika, że sin²α = 1 – cos²α oraz cos²α = 1 – sin²α

Pozostałe wzory:

$$ tg \alpha = \frac {sin \alpha}{cos \alpha} $$

$$ sin 2 \alpha = 2 sin \alpha cos \alpha $$

 

Zadanie:

Zadanie: Uzasadnij, że jeżeli α jest kątem ostrym to

$$tg \alpha + \frac{1}{tg \alpha} = \frac{2}{sin 2 \alpha} $$

Rozwiązanie

Przejdziemy z lewej strony równania do prawej.

$$ L = tg \alpha + \frac{1}{tg \alpha} =  $$

$$ = \frac {sin \alpha}{cos \alpha} + \frac{1}{ \frac {sin \alpha}{cos \alpha}} =  $$

$$ = \frac {sin \alpha}{cos \alpha} +  \frac {cos \alpha}{sin \alpha} =  $$

$$ = \frac {sin \alpha * sin \alpha}{cos \alpha * sin \alpha} +  \frac {cos \alpha * cos \alpha}{sin \alpha *cos \alpha} =  $$

$$ = \frac {sin^2 \alpha + cos^2 \alpha}{sin \alpha *cos \alpha}  =  $$

$$ = \frac {1}{sin \alpha *cos \alpha}  =  $$

$$ = \frac {1*2}{sin \alpha *cos \alpha*2}  =  $$

$$ = \frac {2}{2 sin \alpha *cos \alpha}  =  $$

$$ = \frac {2}{ sin 2 \alpha }  = P $$

Kolejność działań w przedstawionym powyżej rozwiązaniu:

  • wychodzimy od lewej strony
  • zamieniamy tgα na sinα/cosα
  • pamiętając, że dzielenie to odwrotna mnożenia zapisujemy inaczej drugi ułamek
  • sprowadzamy do wspólnego mianownika
  • porządkujemy
  • korzystamy z jedynki trygonometrycznej i w liczniku wpisujemy 1
  • mnożymy licznik i mianownik przez 2
  • porządkujemy
  • korzystamy z wzoru na sinus kąta podwojonego

Otrzymujemy prawą stronę.