Zadanie 3.4 Rozwiąż równanie 4cos²x – 6cosx = 4

Teoria potrzebna do zadania:

 

Wykres funkcji y=cos x

cos_x

Funkcja kwadratowa:

at² + bt + c = 0, a∈R\{0}, b∈R, c∈R

Δ =b² – 4ac

$$ t_{1} = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$ t_{2} = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$$

Zadanie:

Zadanie: Rozwiąż równanie 4cos²x – 6cosx = 4Rozwiązanie:

 Przenosimy wszystko na lewą stronę i dzielimy obie strony równania przez 2

4cos²x – 6cosx – 4 = 0 /:2

2cos²x – 3cosx – 2 = 0

Jeżeli widzimy funkcję trygonometryczną podniesioną do kwadratu oraz tą samą funkcję trygonometryczną w pierwszej potędze (i ewentualnie jakąś liczbę do tego) zawsze będziemy mieli do czynienia z funkcją kwadratową

Dla ułatwienia zamiast cosx podstawimy t

Pamiętajmy, że cos²x = (cosx)²

t = cosx, więc nasze równanie wygląda tak:

2t² – 3t – 2 = 0

Rozwiązujemy otrzymane równanie kwadratowe:

 

2t² – 3t – 2 = 0

Δ = (-3)²-4*2*(-2)

Δ = 9+16

Δ = 25

√Δ = 5

$$ t_{1} = \frac{-(-3)-5}{2*2}\textrm{,    }t_{2} = \frac{-(-3)+5}{2*2}$$

$$ t_{1} = \frac{3-5}{4}\textrm{,    }t_{2} = \frac{3+5}{4}$$

$$ t_{1} = \frac{-2}{4}\textrm{,    }t_{2} = \frac{8}{4}$$

$$ t_{1} = \frac{-1}{2}\textrm{,    }t_{2} = 2$$

Wracamy do naszego podstawienia t = cosx

$$ cosx = \frac{-1}{2}\textrm{ lub }cosx = 2$$

Wiemy, że wartości funkcji trygonometrycznej cosx mieszczą się w przedziale <-1,1>, dlatego też odrzucamy wynik cosx = 2

Zostaje nam rozwiązanie $$ cosx = \frac{-1}{2}$$

Sprawdzamy dla jakich x funkcja trygonometryczna cosx jest równa -1/2.

Z tablic trygonometrycznych odczytujemy, że cosx =1/2 dla x =π/3. Tyle, że nas interesuje kiedy cosx =-1/2

Popatrzmy na wykres:

 zad_6_4

Z wykresu wynika, że cosx =-1/2 dla x = π – π/3 oraz dla x = π + π/3

Pamiętając o tym, że okres funkcji sinus wynosi 2π mamy:

$$cosx = \frac{-1}2, \textrm{dla x}=π -\fracπ3 + \textrm{2kπ lub x}=π + \fracπ3 + \textrm{2kπ, k∈C}$$

Uprośćmy jeszcze:

$$cosx = \frac{-1}2, \textrm{dla x}=\frac{2π}3 + \textrm{2kπ lub x}=\frac{4π}3 + \textrm{2kπ, k∈C}$$

Zapis k∈C oznacza, że zamiast k możesz wstawić dowolną liczbę całkowitą

 

 Rozwiązanie zatem jest następujące:

$$cosx = \frac{-1}2, \textrm{dla x}=\frac{2π}3 + \textrm{2kπ lub x}=\frac{4π}3 + \textrm{2kπ, k∈C}$$