Zadanie MATURA 2010: Wyznacz wszystkie rozwiązania równana 2cos²x – 5sinx-4 = 0 należące do przedziału <0, 2π> (p. rozszerzony)

Teoria potrzebna do zadania:

Wykres funkcji y=sin x

sinx

Wzór na jedynkę trygonometryczną:

$$sin^2 x + cos^2 x = 1, \textrm{ dla x∈R} $$

Z wzoru na jedynkę trygonometryczną wynika, że sin²x = 1 – cos²x oraz cos²x = 1 – sin²x

Funkcja kwadratowa:

at² + bt + c = 0, a∈R\{0}, b∈R, c∈R

Δ =b² – 4ac

$$ t_{1} = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$ t_{2} = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$$

Zadanie:

Zadanie: Wyznacz wszystkie rozwiązania równana 2cos²x – 5sinx-4 = 0 należące do przedziału <0, 2π>

Rozwiązanie:

Rozwiązanie:

Mamy równanie:

$$2cos^2 x – 5sinx – 4 =0$$

Korzystając z wzoru na jedynkę trygonometryczną doprowadzamy do tego, że w równainiu jest tylko jeden rodzaj funkcji trygonometrycznej.

$$2 \underbrace{cos^2 x}_{1-sin^2 x } – 5sinx – 4 =0$$

$$2 (1-sin^2 x) – 5sinx – 4 =0$$

$$ 2- 2sin^2 x – 5sinx – 4 =0$$

$$ – 2sin^2 x – 5sinx – 2 =0 \textrm{ \*(-1)} $$

$$  2sin^2 x + 5sinx + 2 =0 $$

Wprowadzamy pomocniczą zmienną t=sinx t∈<-1,1>

$$  2t^2  + 5t + 2 =0 $$

Rozwiązujemy otrzymane równanie kwadratowe:

Δ = (5)²-4*2*2

Δ = 25-16

Δ = 9

√Δ = 3

 

$$ t_{1} = \frac{-5-3}{2*2}\textrm{, }t_{2} = \frac{-5+3}{2*2}$$

$$ t_{1} = -2 \textrm{, }t_{2} = \frac{-1}{2}$$

Wracamy do funkcji sinx

$$ sinx = -2 \textrm{,  lub }sinx = \frac{-1}{2}$$

Równanie sinx = -2 nie ma rozwiązań (ponieważ sinx mieści się pomiędzy -1 a 1). Rozwiązujemy drugie równanie

$$sinx = \frac{-1}{2}$$

Z tablic matematycznych oraz wykresu odczytujemy rozwiązania – wystarczą nam te mieszczące się w przedziale <0, 2π>

zadanie-matura-2010

Rozwiązanie:

$$ x ∈ \{ \frac{7 \pi}{6}, \frac{11 \pi}{6} \} $$

I to jest koniec naszego zadania.

Zadanie pojawiło się na egzaminie maturalnym w maju roku 2010, poziom rozszerzony.