Zadanie MATURA 2011: Kąt α jest ostry i sinα/cosα + cosα/sinα = 2. Oblicz wartość wyrażenia sinα · cosα. (p. podstawowy)

 

Teoria potrzebna do zadania:

 

$$ sin^2 \alpha + cos^2 \alpha = 1, \textrm{   dla   } \alpha∈R \textrm{   (tzw jedynka trygonometryczna)}$$

 

Zadanie:

Zadanie: Kąt α jest ostry i

$$ \frac{sin \alpha}{cos \alpha} + \frac{cos \alpha}{sin \alpha} = 2 $$

Oblicz wartość wyrażenia

$$sin \alpha \cdot cos \alpha $$

Rozwiązanie

Przekształcamy podany warunek

$$ \frac{sin \alpha}{cos \alpha} + \frac{cos \alpha}{sin \alpha} = 2 $$

$$ \frac{sin \alpha \cdot sin \alpha }{cos \alpha \cdot sin \alpha} + \frac{cos \alpha \cdot cos \alpha }{sin \alpha \cdot cos \alpha } = 2 $$

$$ \frac{sin^2 \alpha  }{sin \alpha cos \alpha } + \frac{cos^2 \alpha  }{sin \alpha  cos \alpha } = 2 $$

$$ \frac{sin^2 \alpha + cos^2 \alpha}{sin \alpha cos \alpha }  = 2 $$

$$ \frac{\underbrace{sin^2 \alpha + cos^2 \alpha}_{1}}{sin \alpha cos \alpha }  = 2 $$

$$ \frac{1}{sin \alpha cos \alpha }  = 2 \textrm{   \ } \cdot sin \alpha cos \alpha $$

$$ 1  = 2  sin \alpha cos \alpha\textrm{   \:2} $$

$$ \frac 12  =  sin \alpha cos \alpha $$

I mamy obliczoną wartość wyrażenia o które pytają nas w zadaniu:

$$   sin \alpha cos \alpha = \frac 12  $$

To już koniec zadania. Zadanie to pojawiło się na egzaminie maturalnym w maju 2011 – poziom podstawowy.