Zadanie MATURA 2011: Oblicz wartość wyrażenia (sin²38º + cos²38º -1)/(sin²52º + cos²52º + 1). (p. podstawowy)

Teoria potrzebna do zadania:

$$ \textrm{sin²x + cos²x = 1, dla x∈R (tzw jedynka trygonometryczna)}$$

Zadanie:

Zadanie: Wartość wyrażenia

$$ \frac{sin^2 38º + cos^2 38º -1}{sin^2 52º + cos^2 52º +1} $$

jest równa

$$ \textrm{A. }\frac 12 \textrm{,   B. } 0  \textrm{,   C. } -\frac 12  \textrm{,   D. } 1 $$Rozwiązanie

$$ \frac{sin^2 38º + cos^2 38º -1}{sin^2 52º + cos^2 52º +1} $$

Zauważamy, że dwukrotnie można zastosować jedynkę trygonometryczną

$$ \frac{\underbrace{ sin^2 38º + cos^2 38º}_{1} -1}{\underbrace{ sin^2 52º + cos^2 52º}_{1} +1} = \frac{1-1}{1+1}= \frac{0}{2}  = 0 $$

Prawidłową odpowiedzią jest zatem odpowiedź B

To już koniec zadania. Zadanie to pojawiło się na egzaminie maturalnym w maju 2011 – poziom podstawowy.