Zadanie MATURA 2011: Rozwiąż równanie 2sin²x – 2sin²x cosx = 1-cosx w przedziale <0, 2π> (p. rozszerzony)

Teoria potrzebna do zadania:

Wykres funkcji y=sin x

 

 

sinx

Wykres funkcji y = cosx

cos_x

Wzór na jedynkę trygonometryczną: sin²x + cos²x = 1

Z wzoru na jedynkę trygonometryczną wynika, że sin²x = 1 – cos²x oraz cos²x = 1 – sin²x

Uwalnianie mianownika z pierwiastka:

$$ \sqrt{\frac 12} = \frac{\sqrt{1}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{1}}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} =\frac{1 \cdot \sqrt{2}}{\sqrt{2}\cdot \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} $$

Zadanie:

Zadanie: Rozwiąż równanie 2sin²x – 2sin²x cosx = 1-cosx w przedziale <0, 2π>Rozwiązanie – sposób I:

Mamy równanie:

$$2sin^2 x – 2sin^2 x cosx = 1-cosx $$

Przekształcamy je

$$2sin^2 x (1- cosx) = 1-cosx $$

$$2sin^2 x (1- cosx) – (1-cosx) = 0 $$

$$(1- cosx)(2sin^2 x – 1) = 0 $$

Iloczyn dwóch liczb jest równy 0 gdy przynajmniej jedna z tych liczb jest równa 0, więc:

$$(1- cosx)(2sin^2 x – 1) = 0 $$

$$\textrm{  gdy  } 1- cosx = 0 \textrm{    lub    } 2sin^2 x – 1 = 0 $$

$$ cosx = 1 \textrm{    lub    } sin^2 x = \frac 12 $$

$$ cosx = 1 \textrm{    lub    } sinx = \sqrt{\frac 12}  \textrm{    lub    } sinx =- \sqrt{\frac 12}  $$

$$ cosx = 1 \textrm{    lub    } sinx = \frac{\sqrt{2}}{2} \textrm{    lub    } sinx =- \frac{\sqrt{2}}{2} $$

Z tablic matematycznych i wykresu odczytujemy rozwiązania:

wykres

$$ cosx = 1 \textrm{    dla    } x= 0+2k \pi \textrm{    , w przedziale <0,2π>} x∈\{0, 2 \pi \}$$

$$ sinx = \frac{\sqrt{2}}{2} \textrm{    dla    } x= \frac{\pi}{4} + 2k \pi \textrm{ oraz  } x= \pi – \frac{\pi}{4} + 2k \pi $$

$$ \textrm{ w przedziale <0,2π>} x∈\{\frac{\pi}{4}, \frac{3 \pi}{4} \} $$

$$ sinx =- \frac{\sqrt{2}}{2} \textrm{    dla    } x= \pi + \frac{\pi}{4} + 2k \pi \textrm{ oraz  } x= 2 \pi – \frac{\pi}{4} + 2k \pi $$

$$\textrm{w przedziale <0,2π>} x∈\{\frac{5 \pi}{4}, \frac{7 \pi}{4} \} $$

 

Zatem rozwiązanie jest następujące:

$$2sin^2 x – 2sin^2 x cosx = 1-cosx $$

$$ \textrm{w przedziale <0,2π> dla  } x∈\{0, \frac{\pi}{4},  \frac{3 \pi}{4},  \frac{5 \pi}{4}, \frac{7 \pi}{4}, 2 \pi \}$$

Rozwiązanie – sposób II:

Mamy równanie:

$$2sin^2 x – 2sin^2 x cosx = 1-cosx $$

Przekształcamy je – tym razem doprowadzamy do tego, że w równaniu jest tylko jedn rodzaj funkcji trygonometrycznej

Korzystamy z wzoru na jedynkę trygonometryczną:

$$ sin^2 x = 1 – cos^2 x $$

$$2\underbrace{sin^2 x}_{1 – cos^2 x} – 2\underbrace{sin^2 x}_{1 – cos^2 x} cosx = 1-cosx $$

$$2(1 – cos^2 x) – 2(1 – cos^2 x) cosx = 1-cosx $$

$$2 – 2cos^2 x  – 2cosx +2 cos^3 x – 1+ cosx =0 $$

$$ 2 cos^3 x – 2cos^2 x- cosx +1 = 0 $$

$$ 2 cos^2 x (cosx – 1)- (cosx -1) = 0 $$

$$ (cosx – 1)(2 cos^2 x – 1) = 0 $$

Iloczyn dwóch liczb jest równy 0 gdy przynajmniej jedna z tych liczb jest równa 0, więc:

$$ (cosx – 1)(2 cos^2 x – 1) = 0 $$

$$\textrm{  gdy  } cosx-1 = 0 \textrm{    lub    } 2cos^2 x – 1 = 0 $$

$$ cosx = 1 \textrm{    lub    } cos^2 x = \frac 12 $$

$$ cosx = 1 \textrm{    lub    } cosx = \sqrt{\frac 12}  \textrm{    lub    } cosx =- \sqrt{\frac 12}  $$

$$ cosx = 1 \textrm{    lub    } cosx = \frac{\sqrt{2}}{2} \textrm{    lub    } cosx =- \frac{\sqrt{2}}{2} $$

Z tablic matematycznych i wykresu odczytujemy rozwiązania:

wykres

$$ cosx = 1 \textrm{    dla    } x= 0+2k \pi \textrm{    , w przedziale <0,2π>} x∈\{0, 2 \pi \}$$

$$ cosx = \frac{\sqrt{2}}{2} \textrm{    dla    } x= \frac{\pi}{4} + 2k \pi \textrm{ oraz  } x=2 \pi – \frac{\pi}{4} + 2k \pi $$

$$ \textrm{w przedziale <0,2π>} x∈\{\frac{\pi}{4}, \frac{7 \pi}{4} \} $$

$$ cosx =- \frac{\sqrt{2}}{2} \textrm{    dla    } x= \pi – \frac{\pi}{4} + 2k \pi \textrm{ oraz  } x= \pi + \frac{\pi}{4} + 2k \pi $$

$$ \textrm{w przedziale <0,2π>} x∈\{\frac{3 \pi}{4}, \frac{5 \pi}{4} \} $$

Zatem rozwiązanie jest następujące:

$$2sin^2 x – 2sin^2 x cosx = 1-cosx $$

$$ \textrm{w przedziale <0,2π> dla  } x∈\{0, \frac{\pi}{4},  \frac{3 \pi}{4},  \frac{5 \pi}{4}, \frac{7 \pi}{4}, 2 \pi \}$$

 

I to jest koniec naszego zadania.

Zadanie pojawiło się na egzaminie maturalnym w maju roku 2011, poziom rozszerzony.