Zadanie MATURA 2012: Kąt α jest ostry i tg α = 1. Jaka jest miara kąta α? (p. podstawowy)

 

Teoria potrzebna do zadania:

Wartości funkcji trygonometrycznych dla 0º, 15º, 30º, 45º, 60º, 75º, 90º

stopnie 15º 30º 45º 60º 75º 90º
tg α 0 2-√3 √3/3 1 √3 2+√3 nieokreślony

 
Zadanie:

Zadanie: Kąt α jest ostry i tg α = 1. Wówczas

$$ \textrm{A. } \alpha < 30º \textrm{,       B. } \alpha = 30º \textrm{,       C. } \alpha = 45º \textrm{,       D. } \alpha > 45º $$

 

Rozwiązanie:

To zadanie wymaga od nas jedynie umiejętności czytania tablic matematycznych.

Zaglądamy i odczytujemy, że tg α = 1 dla α = 45º

Prawidłową odpowiedzią jest zatem odpowiedź C

α = 45º

To już koniec zadania. Zadanie to pojawiło się na egzaminie maturalnym w roku 2012 (poziom podstawowy)