Zadanie MATURA 2012: Rozwiąż równanie cos2x + 2 = 3cosx (p. rozszerzony)

Teoria potrzebna do zadania:

Wykres funkcji y=cos x

cos_x

Wzór na jedynkę trygonometryczną:

$$sin^2 x + cos^2 x = 1, \textrm{  dla x∈R} $$

Z wzoru na jedynkę trygonometryczną wynika, że sin²x = 1 – cos²x oraz cos²x = 1 – sin²x

Wzór na cosinus podwojonego kąta:

$$\textrm{cos2x = cos²x – sin²x}$$

Funkcja kwadratowa:

at² + bt + c = 0, a∈R\{0}, b∈R, c∈R

Δ =b² – 4ac

$$ t_{1} = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$ t_{2} = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$$

Zadanie:

Zadanie: Rozwiąż równanie cos2x + 2 = 3cosx

Rozwiązanie:

 $$cos2x+2=3cosx$$

Korzystamy z wzoru na cosinus kąta podwojonego i zamiast cos2x wstawiamy cos²x – sin²x:

 $$cos^2 x – sin^2 x +2=3cosx$$

Zamiast sin²x wpisujemy 1-cos²x (z jedynki trygonometrycznej)

$$cos^2 x – (1-cos^2 x) +2=3cosx$$

$$cos^2 x – 1+cos^2 x+2 – 3cosx=0$$

$$2cos^2 x  – 3cosx +1=0$$

Dla ułatwienia zamiast cosx podstawimy t, t∈<-1, 1>

$$2t^2 – 3t+1=0$$

Rozwiązujemy otrzymane równanie kwadratowe:

2t² – 3t +1 = 0

Δ = (-3)²-4*2*1

Δ = 9-8

Δ = 1

√Δ = 1

 

$$ t_{1} = \frac{3-1}{2*2}\textrm{, }t_{2} = \frac{3+1}{2*2}$$

$$ t_{1} = \frac{2}{4}\textrm{, }t_{2} = \frac{4}{4}$$

Skracamy otrzymane ułamki

$$ t_{1} =\frac{1}{2}\textrm{, }t_{2} = 1$$

Wracamy do naszego podstawienia t = cosx

$$ cosx = \frac{1}{2} \textrm{ lub }cosx =1 $$

Rozwiązujemy powstałe równania

$$ \textrm{a) }cosx = \frac{1}{2}$$

Z tablic matematycznych odczytujemy, kiedy cosx = 1/2.

Cosx = 1/2 dla x = π/3.

Z wykresu odczytujemy pozostałe rozwiązania

matura-2012-cosx1przez2

Widzimy więc, że

$$cosx = \frac{1}{2} \textrm{ dla x =} \frac{\pi}3 \textrm{+ 2kπ oraz dla x =} 2\pi – \frac{\pi}3 + 2kπ, k∈C$$

Uprośćmy nieco:

$$cosx = \frac{1}{2} \textrm{ dla x =} \frac{\pi}3 \textrm{+ 2kπ oraz dla x =} \frac{5\pi}3 + 2kπ, k∈C$$

I drugie równanie:

$$ \textrm{2) } cosx = 1 $$

Popatrzmy na wykres funkcji cosinus

matura-2012-cosx1

Odczytujemy, że

$$ cosx = 1 \textrm{ dla x = }0 \textrm{ + 2k}\pi, \textrm{, k∈C} $$

 

W ten sposób znaleźliśmy rozwiązania równania:

$$2cos^2 x  – 3cosx +1=0$$

$$ \textrm{ x = } \frac{\pi}{3} \textrm{ + 2k}\pi, \textrm{, k∈C} $$

$$ \textrm{ x = } \frac{5\pi}{3} \textrm{ + 2k}\pi, \textrm{, k∈C} $$

$$ \textrm{ x = } 0 \textrm{ + k}\pi, \textrm{, k∈C} $$

 

I to jest koniec naszego zadania.

Zadanie pojawiło się na egzaminie maturalnym w roku 2012, poziom rozszerzony.