Zadanie MATURA 2013: Rozwiąż równanie cos2x + cosx+1 = 0 dla x∈<0, 2π> (p. rozszerzony)

Teoria potrzebna do zadania:

Wykres funkcji cosx

cos_x

 

Wzór na jedynkę trygonometryczną:

$$sin^2 x + cos^2 x = 1, \textrm{ dla x∈R} $$

Z wzoru na jedynkę trygonometryczną wynika, że sin²x = 1 – cos²x oraz cos²x = 1 – sin²x

Wzór na cosinus kąta podwojonego

$$ cos2x = cos^2 x – sin^2 x $$

Zadanie:

Zadanie: Rozwiąż równanie cos2x + cosx+1 = 0 dla x∈<0, 2π>

Rozwiązanie:

Rozwiązanie:

$$ cos2x + cosx+1=0 $$

$$ \underbrace{cos2x}_{cos^2 x – sin^2 x} + cosx+1=0 $$

$$ cos^2 x – sin^2 x + cosx+1=0 $$

$$ cos^2 x – \underbrace{sin^2 x}_{1-cos^2 x} + cosx+1=0 $$

$$ cos^2 x – (1-cos^2 x) + cosx+1=0 $$

$$ cos^2 x – 1 + cos^2 x + cosx+1=0 $$

$$ 2cos^2 x + cosx=0 $$

$$ cosx(2cosx + 1)=0 $$

$$ cosx = 0 \textrm{  lub  } 2cosx + 1=0 $$

$$ cosx = 0 \textrm{  lub  } cosx = -\frac 12 $$

Z tablic matematycznych i wykresu odczytujemy rozwiązania:

$$ cosx = 0 \textrm{  dla  } x = \frac{\pi}{2} + k \pi $$

$$ cosx = -\frac 12 \textrm{  dla  } x = \pi – \frac{\pi}{3} + 2k \pi \textrm{  oraz  } x = \pi + \frac{\pi}{3} + 2k \pi $$

$$ cosx = -\frac 12 \textrm{  dla  } x = \frac{2 \pi}{3} + 2k \pi \textrm{  oraz  } x =  \frac{4 \pi}{3} + 2k \pi $$

matura-2013-cosx-1-przez-2

W przedziale <0, 2π> mieszczą się następujące rozwiązania:

$$ x ∈ \{ \frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}, \frac{3\pi}{2} \} $$

I to jest koniec naszego zadania.

Zadanie pojawiło się na egzaminie maturalnym w maju roku 2013, poziom rozszerzony.