Zadanie MATURA 2014: Rozwiąż równanie √3 cosx = 1 + sinx w przedziale <0,2π> (p. rozszerzony)

Teoria potrzebna do zadania:

Wykres funkcji y=sin x

 

 

sinx

Wykres funkcji y = cosx

cos_x

Wzór na jedynkę trygonometryczną: sin²x + cos²x = 1

Z wzoru na jedynkę trygonometryczną wynika, że sin²x = 1 – cos²x oraz cos²x = 1 – sin²x

$$\textrm{sin(x-y) = sinxcosy – cosxsiny}$$

Zadanie:

Zadanie: Rozwiąż równanie √3 cosx = 1 + sinx w przedziale <0,2π>Rozwiązanie – sposób I:

Mamy równanie:

$$ \sqrt{3} cosx = 1 + sinx $$

Chcielibyśmy podnieść obie strony tego równania do kwadratu ale musimy się przez chwilę zastanowić nad znakiem po każdej stronie równania.

Weźmy najpierw prawa stronę

$$ 1 + sinx  $$

Z własności funkcji sinx wiemy, że

$$ -1≤sinx≤1 $$

zatem gdy do każdej strony nierówności dodamy 1

$$ -1+1≤sinx +1≤1+1 $$

$$ 0 ≤sinx +1≤2 $$

Skoro prawa strona równania (1 + sinx) jest nieujemna to lewa też taka musi być

$$ \sqrt{3} cosx ≥0 \textrm{  \:} \sqrt{3}$$

$$ cosx ≥0 $$

Z wykresu funkcji cosx widzimy, że w przedziale <0,2π> cosx ≥ 0 dla x ∈ <0, π/2> ∪ <3π/2, 2π>

cos_x

Możemy zatem wrócić do zasadniczego równania:

$$ \sqrt{3} cosx = 1 + sinx $$

Podnosimy obie strony do kwadratu

$$ \sqrt{3} cosx = 1 + sinx \textrm{  \:² }$$

$$ (\sqrt{3} cosx)^2 = (1 + sinx)^2 $$

$$ 3 cos^2 x = 1+ 2sinx + sin^2 x $$

$$ 3 \underbrace{cos^2 x}_{1-sin^2 x} = 1+ 2sinx + sin^2 x $$

$$ 3 (1-sin^2 x) = 1+ 2sinx + sin^2 x $$

$$ 3 – 3sin^2 x – 1 – 2sinx – sin^2 x = 0 $$

$$ – 4sin^2 x  – 2sinx +2 = 0 \textrm{  \: (-2)}$$

$$ 2sin^2 x  + sinx – 1 = 0 $$

Wprowadzamy pomocniczą zmienną t = sinx

$$ 2t^2  + t – 1 = 0 $$

$$ \Delta = 1^2 – 4*2*(-1) = 9 $$

$$ \sqrt{\Delta} = 3 $$

$$ t_{1} = \frac{-1-3}{2*2} \textrm{ ,  } t_{2} = \frac{-1+3}{2*2} $$

$$ t_{1} = \frac{-4}{4} \textrm{ ,  } t_{2} = \frac{2}{4} $$

$$ t_{1} = -1 \textrm{ ,  } t_{2} = \frac{1}{2} $$

$$ sinx = -1 \textrm{ , lub  } sinx = \frac{1}{2} $$

Z tablic matematycznych oraz wykresu odczytujemy wynik

$$ x = \frac{3 \pi}{2} + 2k \pi \textrm{ , lub  } x = \frac{\pi}{6} + 2k \pi \textrm{ , lub  } x = \pi – \frac{\pi}{6} + 2k \pi $$

sinx-1-przez-2

 

W przedziale <0,2π> będą się mieścić wartości:

$$ x ∈ \{ \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{3\pi}{2} \} $$

Pamiętajmy, że z warunku cosx ≥0 wyszło nam, że x ∈ <0, π/2> ∪ <3π/2, 2π>

Rozwiązanie jest zatem następujące:

$$ x ∈ \{ \frac{\pi}{6},  \frac{3\pi}{2} \} $$

sinx-przez-2-w-przedzialach

Rozwiązanie – sposób II:

Drugi sposób rozwiązania tego zadania jest krótszy ale chyba nieco trudniej na niego wpaść.

$$ \sqrt{3} cosx = 1 + sinx $$

Równanie zapisujemy w postaci

$$ \sqrt{3} cosx – sinx = 1 $$

Dzielimy przez 2

$$ \sqrt{3} cosx – sinx = 1 \textrm{  \:2}$$

$$ \frac{\sqrt{3}}{2} cosx – \frac 12 sinx = \frac 12 $$

Wiemy, że:

$$ \frac{\sqrt{3}}{2} = sin \frac{\pi}{3} \textrm{  oraz  } \frac 12  = cos \frac{\pi}{3} $$

Wstawiamy powyższe wartości do naszego równania

$$sin \frac{\pi}{3} cosx – cos \frac{\pi}{3} sinx = \frac 12 $$

Popatrzmy na wzór na sinus różnicy:

$$\textrm{sin(x-y) = sinxcosy – cosxsiny}$$

Stosując ten wzór do naszego równania:

$$sin \frac{\pi}{3} cosx – cos \frac{\pi}{3} sinx = sin ( \frac{\pi}{3} – x) $$

Zatem:

$$ sin ( \frac{\pi}{3} – x) = \frac 12$$

$$  \frac{\pi}{3} – x = \frac{\pi}{6} +2k\pi \textrm{  lub  }  \frac{\pi}{3} – x = \pi – \frac{\pi}{6} +2k\pi $$

 

$$   – x = \frac{\pi}{6} -\frac{\pi}{3} +2k\pi \textrm{  lub  }  – x = \pi – \frac{\pi}{6} -\frac{\pi}{3} +2k\pi $$

 

$$   – x = \frac{\pi}{6} -\frac{2\pi}{6} +2k\pi \textrm{  lub  }  – x = \frac{6 \pi}{6} – \frac{\pi}{6} -\frac{2\pi}{6} +2k\pi $$

$$   – x =  -\frac{\pi}{6} +2k\pi \textrm{  lub  }  – x = \frac{3\pi}{6}  +2k\pi $$

$$   – x =  -\frac{\pi}{6} +2k\pi \textrm{ /*(-1) lub  }  – x = \frac{\pi}{2} +2k\pi \textrm{ /*(-1)} $$

$$  x = \frac{\pi}{6} -2k\pi \textrm{  lub  }  x =  – \frac{\pi}{2} -2k\pi $$

Jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko przedział <0, 2π> rozwiązaniem jest następujące:

$$ x ∈ \{ \frac{\pi}{6},  \frac{3\pi}{2} \} $$

 

 

I to jest koniec naszego zadania.

Zadanie pojawiło się na egzaminie maturalnym w roku 2014, poziom rozszerzony.