Zadanie MATURA 2015: Kąt α jest ostry i sinα = 2/5. Ile wynosi cosα? (p. podstawowy)

 

Teoria potrzebna do zadania:

trojkat prostokatny ogolny

$$ \text{sin α=}\frac{\mathrm a}{\mathrm c}\left(\mathrm{inaczej}\;\sin\;\mathrm\alpha\;=\frac{\mathrm{przyprostokątna}\;\mathrm{na}\;\mathrm{przeciw}\;\mathrm{kata}\;\mathrm\alpha}{\mathrm{przeciwprostokątna}}\right)$$

$$ \text{cos α=}\frac{\mathrm b}{\mathrm c}\left(\mathrm{inaczej}\;\cos\;\mathrm\alpha\;=\frac{\mathrm{przyprostokątna}\;\mathrm{przy}\;\mathrm{kącie}\;\mathrm\alpha}{\mathrm{przeciwprostokątna}}\right) $$

$$ \text{tg α=}\frac{\mathrm a}{\mathrm b}\left(\mathrm{inaczej}\;tg\;\mathrm\alpha\;=\frac{\mathrm{przyprostokątna }\;\mathrm{na}\;\mathrm{przeciw}\;\mathrm{kąta}\;\mathrm\alpha}{\mathrm{przyprostokątna}\;\mathrm{przy}\;\mathrm{kącie}\;\mathrm\alpha}\right) $$

$$ \text{ctg α=}\frac{\mathrm b}{\mathrm a}\left(\mathrm{inaczej}\;ctg\;\mathrm\alpha\;=\frac{\mathrm{przyprostokątna }\;\mathrm{przy}\;\mathrm{kącie}\;\mathrm\alpha}{\mathrm{przyprostokątna}\;\mathrm{na}\;\mathrm{przeciw}\;\mathrm{kąta}\;\mathrm\alpha}\right) $$

 

Nie przywiązuj się do literek – zapamiętaj gdzie leżą poszukiwane wartości bo oznaczenia mogą się zmienić.

 

Zadanie:

Zadanie: Kąt α jest ostry i sinα = 2/5. Wówczas cosα jest równy:

$$ \textrm{A. } \frac52 \textrm{,     B. } \frac{\sqrt{21}}4 \textrm{,     C. } \frac35 \textrm{,     D. }\frac{\sqrt{21}}5 $$

 

Rozwiązanie:

$$ \text{sin α=}\frac{\mathrm a}{\mathrm c}\left(\mathrm{inaczej}\;\sin\;\mathrm\alpha\;=\frac{\mathrm{przyprostokątna}\;\mathrm{na}\;\mathrm{przeciw}\;\mathrm{kata}\;\mathrm\alpha}{\mathrm{przeciwprostokątna}}\right)$$

\sin\;\alpha=\frac25, więc przyprostokątna leżąca naprzeciw kąta może być równa 2, a przeciwprostokątna może być równa 5 (lub dowolnej wielokrotności tych liczb ale dla tego zadania to nie jest istotne). Brakuje nam wartości przyprostokątnej leżącej przy kącie i to obliczymy sobie z twierdzenia Pitagorasa:

zad matura 2015 trojkat

22+b2 = 52

b2 = 52 – 22

b2= 25-4

b2 = 21

b=√21

Mamy już wszystkie wartości boków: a=2, b=√21, c=5.

Wystarczy podstawić do wzoru:
$$ \cos\;⁡\alpha=\frac bc=\frac{\sqrt{21}}5 $$
Prawidłową odpowiedzią jest zatem odpowiedź D

   $$ cos\alpha = \frac{\sqrt{21}}5 $$

To już koniec zadania. Zadanie to pojawiło się na egzaminie maturalnym w roku 2015 (poziom podstawowy)