Zadanie MATURA 2015: Oblicz wartość wyrażenia sin 120º – cos 30º (p. podstawowy)

Teoria potrzebna do zadania:

 
sin(x+y) = sinxcosy + cosxsiny

 

Zadanie:

Zadanie: Wartość wyrażenia sin120º – cos30º jest równa

$$ \textrm{A. } sin90º \textrm{,      B. } sin150º \textrm{,      C. } sin0º \textrm{,      D.} sin60º $$

Rozwiązanie

Mamy wyrażenie:

sin120º – cos30º

Zakładamy, że nie mamy tablic matematycznych w których znajdziemy wartość sin120º, więc zapisujemy 120º w postaci sumy kątów których wartości znajdziemy w tablicach. Następnie korzystamy z wzoru na sinus sumy kątów.

sin120º = sin(30º + 90º) = sin 30ºcos90º + cos30ºsin90º

Wartości sin30º, cos30º, sin90º i cos90º odczytujemy z tablic

sin30º = 1/2

sin90º = 1

cos30º = √3/2

cos90º = 0

Wracamy zatem do wyrażenia, które mieliśmy obliczyć:

sin120º – cos30º = sin(30º + 90º)- cos30º= sin 30ºcos90º + cos30ºsin90º- cos30º = 1/2*0 + √3/2 * 1 – √3/2 = 0

 

W związku z tym, że w wariantach odpowiedzi mamy funkcje trygonometryczne musimy jeszcze sprawdzić w tablicach matematycznych jakie wartości przedstawiają poszczególne odpowiedzi:

A.sin90º = 1

B.sin150º = sin (90º + 60º) = sin 90ºcos60º + cos90ºsin60º = 1*1/2 + 0*√3/2 = 1/2

 C.sin0º = 0

D.sin60º = √3/2

 

Prawidłową odpowiedzią jest zatem odpowiedź C

To już koniec zadania. Zadanie to pojawiło się na egzaminie maturalnym w czerwcu 2015 – poziom podstawowy.