Zadanie MATURA 2017: Podaj wartość jednej z pozostałych funkcji trygonometrycznych jeśli m=sin 50° (p. podstawowy)

Teoria potrzebna do zadania:

$$\textrm{sin(x-y) = sinxcosy – cosxsiny}$$

sin90º = 1

cos90º = 0

Zadanie:

Zadanie: Jeśli m=sin50°, to

$$ \textrm{A. }m = sin 40º \textrm{,     B. } m = cos 40º \textrm{,     C. } m=cos 50º \textrm{,     D. } m= tg  50º $$Rozwiązanie

Zauważamy, że 50 = 90-40, więc

sin50º = sin (90º-40º)

Stosujemy wzór na sinus różnicy kątów

$$\textrm{sin(x-y) = sinxcosy – cosxsiny}$$

i mamy:

$$ sin50º = sin (90º-40º)  = sin90ºcos40º – cos90ºsin40º $$

Z tablic matematycznych odczytujemy, że sin90º = 1 a cos90º = 0, wstawiamy te wartości i mamy:

$$sin90ºcos40º – cos90ºsin40º = 1*cos40º – 0*sin40º= cos40º $$

Prawidłową odpowiedzią jest zatem odpowiedź B

To już koniec zadania. Zadanie to pojawiło się na egzaminie maturalnym w maju 2017 – poziom podstawowy.