Zadanie MATURA 2017: Rozwiąż równanie cos2x+3cosx =-2 w przedziale <0,2π> (p. rozszerzony)

Teoria potrzebna do zadania:

Wykres funkcji y=cos x

cos_x

Wzór na jedynkę trygonometryczną:

$$sin^2 x + cos^2 x = 1, \textrm{ dla x∈R} $$

Z wzoru na jedynkę trygonometryczną wynika, że sin²x = 1 – cos²x oraz cos²x = 1 – sin²x

Wzór na cosinus podwojonego kąta:

$$\textrm{cos2x = cos²x – sin²x}$$

Funkcja kwadratowa:

at² + bt + c = 0, a∈R\{0}, b∈R, c∈R

Δ =b² – 4ac

$$ t_{1} = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$ t_{2} = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$$

Zadanie:

Zadanie: Rozwiąż równanie cos2x + 3cosx =-2 w przedziale <0,2π>

Rozwiązanie:

$$cos2x+3cosx=-2$$

Korzystamy z wzoru na cosinus kąta podwojonego i zamiast cos2x wstawiamy cos²x – sin²x:

$$cos^2 x – sin^2 x +3cosx = -2$$

Zamiast sin²x wpisujemy 1-cos²x (z jedynki trygonometrycznej)

$$cos^2 x – (1-cos^2 x) +3cosx = -2$$

$$cos^2 x – 1+cos^2 x+3cosx +2 = 0$$

$$2cos^2 x + 3cosx +1=0$$

Dla ułatwienia zamiast cosx podstawimy t, t∈<-1, 1>

$$2t^2 + 3t+1=0$$

Rozwiązujemy otrzymane równanie kwadratowe:

2t² + 3t +1 = 0

Δ = 3²-4*2*1

Δ = 9-8

Δ = 1

√Δ = 1

 

$$ t_{1} = \frac{-3-1}{2*2}\textrm{, } t_{2} = \frac{-3+1}{2*2}$$

$$ t_{1} = \frac{-4}{4}\textrm{, }t_{2} = \frac{-2}{4}$$

Skracamy otrzymane ułamki

$$ t_{1} = -1 \textrm{, }t_{2} = -\frac{1}{2}$$

Wracamy do naszego podstawienia t = cosx

$$ cosx = -1 \textrm{ lub }cosx =- \frac{1}{2} $$

Rozwiązujemy powstałe równania

$$ \textrm{1) } cosx = -1 $$

Popatrzmy na wykres funkcji cosinus

 

 

Odczytujemy, że

$$ cosx = – 1 \textrm{ dla x = }\pi \textrm{ + 2k}\pi \textrm{, k∈C} $$

W przedziale <0,2π> z którego mamy mieć rozwiązania mieści się tylko x=π

I drugie równanie:

$$ \textrm{a) }cosx = – \frac{1}{2}$$

Z tablic matematycznych odczytujemy, kiedy cosx = 1/2.

Cosx = 1/2 dla x = π/3.

Nas interesuje jednak kiedy cosx = -1/2

Popatrzmy na wykres i odczytajmy rozwiązania

 

 

Widzimy więc, że

$$cosx = – \frac{1}{2} \textrm{ dla x =} \pi – \frac{\pi}3 \textrm{+ 2kπ oraz dla x =} \pi + \frac{\pi}3 + 2kπ, k∈C$$

Uprośćmy nieco:

$$cosx = – \frac{1}{2} \textrm{ dla x =}  \frac{2\pi}3 \textrm{+ 2kπ oraz dla x =}  \frac{4\pi}3 + 2kπ, k∈C$$

W przedziale <0,2π> z którego mamy mieć rozwiązania mieści się tylko x=2π/3 i x=4π/3

 

W ten sposób znaleźliśmy rozwiązania równania:

$$cos2x+3cosx=-2$$

w przedziale <0,2π>

$$ \textrm{ x ∈ } \{ \frac{2\pi}{3}, \pi, \frac{4\pi}{3} \} $$

I to jest koniec naszego zadania.

Zadanie pojawiło się na egzaminie maturalnym w roku 2017, poziom rozszerzony.