Zadanie 4.3 Rozwiąż nierówność 2cos2x ≥ √3

 

Teoria potrzebna do zadania:

Wykres funkcji y=cos x

cos_x

Zadanie:

Zadanie: Rozwiąż nierówność: 2cos2x ≥ √3

Rozwiązanie:

Mamy do rozwiązania następującą nierówność:

$$ 2cos2x \geq \sqrt{3}$$

Rozwiązujemy najpierw równanie trygonometryczne

$$ 2cos2x = \sqrt{3}$$

$$ 2cos2x = \sqrt{3}\textrm{  /:2}$$

$$ cos2x = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

 

Dla ułatwienia wykonujemy podstawienie t = 2x i mamy:

$$ cost = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

 

W tablicach matematycznych sprawdzamy dla jakiego t powyższe równanie jest spełnione, okazuje się, że:

$$ cost = \frac{\sqrt{3}}2 \textrm{dla t =} \frac{\pi}6 \textrm{ +2k}\pi$$

 

Z wykresu odczytujemy pozostałe wartości dla których powyższe równanie jest spełnione

zad 6.3a

Widzimy, że $$ cost = \frac{\sqrt{3}}{2} \textrm{   dla t= } \frac{\pi}6 +\textrm{  2k}\pi   \textrm{  oraz dla t = }  – \frac{\pi}6 +2k\pi$$

Pamiętajmy, że ostatecznie mamy rozwiązać nierówność trygonometryczną a nie równanie.

$$ cost \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$$

 

W związku z tym, że mamy wyznaczyć wartości funkcji cosinus większe bądź równe √3/2 zaznaczmy te obszary, które znajdują się nad zadaną wartością

zad 6.3b

Widzimy teraz, że w przedziale <-π/2, 3π/2>

$$ cost \geq \frac{\sqrt{3}}2 \textrm{ dla t} \geq – \frac{\pi}6 \textrm{ oraz dla t} \leq \frac{\pi}6$$

Zapiszmy to tak:

$$ cost \geq \frac{\sqrt{3}}2 \textrm{ dla } \frac{\pi}6\geq t \geq – \frac{\pi}6$$


Funkcja cosinus jest okresowa – powtarza się co 2π. Obliczając równanie trygonometryczne lub nierówność trygonometryczną sprawdzamy początkowo rozwiązanie dla przedziału o długości 2π a potem dopisujemy resztę rozwiązań (+2kπ). Nie ma znaczenia który przedział wybierzemy – wybierajmy zawsze ten najłatwiejszy w opisie rozwiązań (dla cosinusa będzie to zazwyczaj przedział <-π/2, 3π/2>)

$$ cost \geq \frac{\sqrt{3}}2 \textrm{ dla } \frac{\pi}6 \textrm{ + 2k}\pi \geq t \geq – \frac{\pi}6\textrm{ + 2k}\pi$$

 

Na koniec wróćmy jeszcze do podstawienia t = 2x i mamy

$$ cos2x \geq \frac{\sqrt{3}}2 \textrm{ dla } \frac{\pi}6 \textrm{ + 2k}\pi \geq 2x \geq – \frac{\pi}6\textrm{ + 2k}\pi$$

Podzielmy wszystko przez dwa żeby uzyskać sam x:

$$ \frac{\pi}6 \textrm{ + 2k}\pi \geq 2x \geq – \frac{\pi}6\textrm{ + 2k}\pi \textrm{  /:2}$$

$$  \frac{\pi}{12} \textrm{ + k}\pi \geq x \geq – \frac{\pi}{12}\textrm{ + k}\pi$$

Rozwiązanie jest następujące:

$$ cos2x \geq \frac{\sqrt{3}}2 \textrm{ dla } \frac{\pi}{12} \textrm{ + k}\pi \geq x \geq – \frac{\pi}{12}\textrm{ + k}\pi$$